*Frenkie de Jong

Er op uit
Om te bewegen
Al na een kilometer komt het niet gelegen
Drukte is waar je op stuit

Polderwegen van
Amper 2,80 m breed
Waar een waaier van gebruikers optreedt
Met menig onafscheidelijk wij blijven naast elkaar span

Driehonderdzestiggraden
Vliegen de ogen rond
Medegebruikers voortdurend snel nakijken

Gebrek aan ruimte om uit te wijken
Draaien keren stilstaan alles in potentie ongezond
Kwaliteiten * nodig ook op alle smalle fietspaden


ES, 3 mei 2020


Sport silhouette Sport silhouette Sport silhouette Sport silhouette Sport silhouette Sport silhouette Sport silhouette Sport silhouette Sport silhouette Sport silhouette